ร่วมงานกับเรา

รับสมัคร

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาโยธา , ก่อสร้าง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
 • รักในสายงานที่ทำ
 • เขียนและแก้ไขแบบ AutoCAD , Sketchup ได้บ้าง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
รับหลายอัตรา
รายละเอียดงาน
 • ควบคุมงานภาคสนาม
 • ถอดวัสดุปริมาณ / สั่งวัสดุอุปกรณ์เข้าทำงาน
 • วางแบบงานก่อสร้าง
 • ตรวจคุณภาพงานก่อสร้าง
 • แก้ไขปัญหาหน้างานได้
 • ประสานงาน วางแผนงานกับทีมงาน ช่าง และ สตาฟ
สวัสดิการ
 • ค่าโอที
 • ที่พัก กรณีเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด
 • โบนัสประจำปี
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมาย

รับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ6ล้อ/แม็คโคร

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ด้านการขับรถ6ล้อและแม็คโคร
 • สามารถสื่อสารกับลูกค้าเข้าใจ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และสามารถรักษาทรัพย์สินบริษัทได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก ท.2
 • สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ที่เกิดขึ้นกับรถได้
รับหลายอัตรา
รายละเอียดงาน
 • ขับรถรับ – ส่งสินค้า ของบริษัท
 • ขับรถแม็คโคร
 • รับผิดชอบ ดูแล เตรียมความพร้อมของรถ
สวัสดิการ
 • ค่าเที่ยววิ่งรถ
 • โบนัสประจำปี
 • ค่าโอที
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมาย

รับสมัคร

ตำแหน่ง กรรมกร / ช่างทั่วไป

คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความรับผิดชอบต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
รับหลายอัตรา
รายละเอียดงาน
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • ค่าโอที
 • โบนัสประจำปี
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมาย