เกี่ยวกับบริษัทของเรา

“ส่งเหล็กทั่วไทย ฉับไวตรงเวลา”
“คิดถึงเหล็ก คิดถึงเรา”

บริษัท ไดมอนด์ มาร์ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายเหล็กก่อสร้างเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 516/130 ซ.รามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขตวังทองหลาง กทม. 10310
ต่อมาปลายปี 2552 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,000,000 บาท
 • บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยดีเสมอมาในระยะแรกบริษัทฯได้ประกอบธุรกิจแบบซื้อมาขายไป ต่อมาได้มีการเก็บสินค้าสต๊อคบางส่วนและจอดรถขนส่งของบริษัทฯในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรรมการบริหารโฉนดเลขที่ 41772 ตั้งอยู่ที่ ซอยสหกรณ์ 4 ลาดพร้าว 71 เขตลาดพร้าว กทม.
ต่อมาเมื่อบริษัทฯขยายงานเพิ่มขึ้น ได้มีการสต๊อคสินค้าโดยการเช่าโกดังจัดเก็บที่คลอง 9 อำเภอเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ แต่เนื่องจากโกดังที่ได้ทำการเช่ามีระยะทางไกลจากสำนักงานใหญ่และสถานที่สต๊อค (ซอยสหกรณ์ 4 ) 
 • ต่อมาได้มีการเปิดสาขา 1 ซอย พัฒน์ศรีเรือง ถนนเกษตร-นวมินทร์ เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าและเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2552
 • ต่อมาจากการที่เปิดหน้าร้าน ทางบริษัทฯได้มีการรับเหมางานเหล็ก งานก่อสร้าง และงานตบแต่ง ตลอดจนงานปรับปรุงสถานีบริการในเวลาต่อมา

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปี 2537-2541 อายุ 21-25 ปี มีทีมบริหารการขายรับงานจากจากโครงการนิรันดร์ซิตี้รับผิดชอบการขาย ออกบูธทั้งหมดตามห้างสรรพสินค้า และงานจัดแสดงสินค้า
 • ปี 2541-2545 เป็นโบรคเกอร์ทำธุรกิจเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราและโอนเงินไปยังต่างประเทศตั้งแต่ ปี 2546 เป็นต้นมา ได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเหล็กก่อสร้าง จนมาถึงในปี 2548 เมื่อเริ่มมีฐานลูกค้าได้ก่อตั้งบริษัท ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ได้ดำเนินธุรกิจการก่อสร้าง และตบแต่ง ตลอดจนงานปรับปรุงสถานีบริการเชลล์

ปรัชญาในการทำงาน

ในการดำเนินธุรกิจต้องทำด้วยความจริงใจ ใส่ใจ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรักในงานที่ทำ ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทำงานด้วยความตั้งใจ

นโยบายของบริษัท

 1. ด้วยผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงโอกาสธุรกิจในการจำหน่ายเหล็กก่อสร้างที่มีการขายของต่ำกว่าคุณภาพจัดส่งไม่ได้ตรงตามเวลาที่ใช้
งานจริง ธุรกิจเหล็กใน สมัยก่อนมีการโอนเงินค่าสินค้าก่อนการจัดส่ง แต่การจัดส่งจะล่าช้าออกไปทำให้หน้างานได้รับความเสียหาย และหน้างานจะต้องลงสินค้าเอง จึงได้เปิดบริษัทฯ มาดำเนินธุรกิจเหล็ก ฉะนั้นนโยบายทางด้านการจำหน่ายสินค้า  สินค้าต้องตรงตามคุณภาพที่ขาย จัดส่งตรงตามเวลาหน้างานบริการลงเหล็กให้ และได้เน้นความซื่อสัตย์และการบริการมาเป็นอันดับ 1  และย้ำอยู่เสมอว่าการจำหน่ายสินค้าของเรา การบริการจะต้องมาอันดับ 1 สินค้าต้องได้คุณภาพส่งถึงสถานที่ตรงตามเวลาที่ใช้งาน ตามสโลแกนของบริษัทฯ ที่ว่า

  “ ส่งเหล็กทั่วไทย ฉับไวตรงเวลา ”

“ คิดถึงเหล็ก คิดถึงเรา ”

 1. เมื่อมาเริ่มธุรกิจทางด้านก่อสร้าง บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเน้นทางด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกๆคน โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการ
 • บรรลุความต้องการของลูกค้า ในระดับความพึงพอใจสูงสุด
 • ก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับราคา
 • ยึดมั่นในแผนงานก่อสร้างและงบประมาณ
 • จัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยมีสโลแกนในการทำงานว่า

“ More Safety More Happy ”

บริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันคุณภาพโดยจะมีการรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่การก่อสร้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว