ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI

0.00 ฿952.60 ฿

Clear

Additional information

ขนาด

ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 1 นิ้ว 1/4 x 1นิ้ว 1/4 x 1.1 มม. (100 ส/มัด วัดได้ 31.7 มม.), ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 1 นิ้ว 1/4 x 1นิ้ว 1/4 x 1.5 มม, ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.0 มม (121 ส/มัด วัดได้ 23 มม), ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.2 มม (144 ส/มัด วัดได้ 24.6 มม), ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.4 มม 22 มม (196 ส/มัด วัดได้ 22 มม.), ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.5 มม od 25 มม (100 ส/มัด วัดได้ 25 มม.), ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1.8 มม (196 ส/มัด วัดได้ 23 มม), ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 1 นิ้ว x 1นิ้ว x 1.6 มม (121 ส/มัด วัดได้ 23 มม), ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 1/2 x 1/2 x 1.0 มม., ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 1นิ้ว 1/2 x 1นิ้ว 1/2 x 1.0 มม, ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 1นิ้ว 1/2 x 1นิ้ว 1/2 x 1.2 มม (100 ส/มัด วัดได้ 35.9 มม), ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 1นิ้ว 1/2 x 1นิ้ว 1/2 x 1.8 มม (100 ส/มัด วัดได้ 38 มม), ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 1นิ้ว 1/4 x 1นิ้ว 1/4 x 1.6 มม. (100 ส/มัด วัดได้ 32 มม), ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.2 มม (64 ส/มัด วัดได้ 48 มม), ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.5 มม (64 ส/มัด วัดได้ 48 มม), ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.8 มม., ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.8 มม. (64 ส/มัด วัดได้ 49 มม), ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.0 มม, ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.5 มม, ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 3 นิ้ว x 3 นิ้ว x 1.8 มม, ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 3/4 x 3/4 x 1.2 มม (196 ส/มัด วัดได้ 18 มม.), ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 1.6 มม. (16 ส/มัด วัดได้ 100 มม), ท่อเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 2.0 มม